DAREN logo

DAREN

DAREN znamená Dare Engine.

DAREN je platforma pro modulární aplikace s měnitelným vzhledem (např. CMS, eshopy, různé zákaznické webové aplikace), kterou vytvořil team RUNTECH (RUNTECH s.r.o - 2012-2021).

DAREN používá mnoho moderních technologií, aby mohl být tak dobrý, jak to jen jde.

Python logo

Python

Python je široce používaný všestranný vysokoúrovňový programovací jazyk. Jeho filozofie designu klade důraz na čitelnost kódu a jeho syntaxe umožňuje programátorům vyjádřit koncepty s méně řádky kódu, než by to bylo možné v jazycích jako je C. Jazyk poskytuje konstrukty určené k vytváření přehledných programů v malém i velkém měřítku.

TurboGears logo

TurboGears

TurboGears je webový framework v Pythonu, složený z více WSGI komponent jako např. Pylons, SQLAlchemy, Genshi a Repoze.

WSGI

Web Server Gateway Interface je specifikace pro jednoduché a univerzální rozhraní mezi webovým serverem a webovou aplikací nebo frameworkem pro programovací jazyk Python. Původně bylo specifikováno v PEP 333 authorem jménem Phillip J. Eby a zveřejněno 7. prosince 2003. Po tomto bylo přijato jako standard pro vývoj webových application v jazyce Python. Nejnovější verze specifikace je v1.0.1, také známá jako PEP 3333, zveřejněna 26. září 2010.

Pylons Project logo

Pylons Project

Pylons Project je open source projekt, který vyvíjí sadu webových aplikačních frameworků napsaných v Pythonu. Původně byl projekt trochu víc než jeden webový framework, ale se spojením s repoze.bfg frameworkem pod novým jménem Pyramid, se Pylons projekt nyní skládá z více webových aplikačních frameworků.

SQLAlchemy logo

SQLAlchemy

SQLAlchemy je SQL toolkit pro Python a mapovač relačních objektů, který poskytuje vývojářům aplikací plný výkon a flexibilitu SQL.

Poskytuje plnou škálu dobře známých trvalých vzorů na vysoké úrovni, určené pro efektivní a vysoce výkonný přístup do databáze, přizpůsoben do prosté a jazyku Python vlastní podoby.

Genshi logo

Genshi

Genshi je šablonovací engine založený na XML slovnících napsaný v Python. Genshi se používá pro snadné vložení generovaného výstupu do jazyků založených na XML, obvykle HTML a opětovné použití prvků mezi dokumenty. Genshi je založen na Kid a snaží se zavádět některé z jeho funkcionalit functionality, přičemž zpracovává šablony rychleji.

Jinja 2 logo

Jinja2

Jinja2 je plně vybavený, široce používaný šablonovací engine pro Python.Má plnou podporu unicode a volitelné integovaní spouštění v izolovaném prostředí.

Mako logo

Mako

Mako je šablonovací knihovna napsaná v Pythonu. Poskytyje povědomou, ne-XML syntaxi, která se překládá do modulů Pythonu pro maximální výkon.

Repoze logo

Repoze

Repoze je soubor technologií, která překlenuje WSGI a Zope.

MariaDB logo

MariaDB

MariaDB je komunitou vyvíjený fork MySQL relačního databázového management systému, impulsem, aby byl spravován komunitou bylo jeho zachování svobodného stavu pod GNU GPL. Vytvoření forku předního open source software systému, bylo iniciováno původními vedoucími vývojáři díky obavám ze směrování projektu díky akvizici komerční společnosti Oracle. Jsou potřeba přispívatelé pro sdílení jejich kopírovacích práv s Monty Program AB.

Bootstrap logo

Bootstrap

Nejpopulárnější front-end framework pro vývoj přizpůsobivých, v prvé řadě mobilních projektů na web.

Bootstrap je svobodná kolekce nástrojů pro vytváření webů a webových aplikací. Obsahuje šablony designů založených na HTML a CSS pro typografii, formuláře, tlačítka, navigace a ostatní komponenty rozhraní, včetně volitelných rozšíření v JavaScriptu.

HTML5 logo

HTML5

HTML5 je značkovací jazyk používaný pro strukturování a prezentaci obsahu na World Wide Webu a pro základní technologie Internetu. Je to pátá revize HTML standardu (vytvořený v roce 1990 a standardizován jako HTML 4 v roce 1997) a od prosince 2012 je kandidátem na doporučení od World Wide Web konsorcia (W3C). Jeho hlavní cíle jsou vylepšení jazyka pro podporu nejnovějších multimédií, při zachování jednoduché čitelnosti pro člověka a konzistentně chápán počítači a zařízeními (webovými prohlížeči, analyzátory, atd.). HTML5 je určen k zahrnutí nejen HTML 4, ale také XHTML 1 a HTML DOM úrovně 2.

CSS3 logo

CSS3

Cascading Style Sheets (CSS) je jazyk souboru stylů používaných k popisu vzhledu a formátování dokumentu napsaného ve značkovacím jazyce. I když se nejčastěji používá ke stylování webových stránek a rozhraní psaných v HTML a XHTML, může být jazyk použit pro jakýkoli typ XML dokumentu, včetně prostého XML, SVG a XUL. CSS je základním kamenem specifikace webu a téměř všechny webové stránky používají CSS styly pro popis jejich úpravy.

Sass logo

Sass

Sass je rozšíření CSS, které přidává schopnosti a eleganci k základnímu jazyku. Umožňuje používat proměnné, vnořená pravidla, mixiny, inline importy a další, vše s plnou kompatibilitou syntaxe CSS. Sass pomáhá udržovat rozměrné styly dobře organizované a malé styly umožňuje vytvořit a spustit rychle a to zejména díky pomoci stylovací knihovny Compass.

Sass je nejvíce vyspělé, stabilní a výkonné rozšíření jazyka CSS profesionální úrovně na světě.

Javascript unofficial logo

Javascript

JavaScript (JS) je dynamický počítačový programovací jazyk. Nejčastěji je používán jako součást webových prohlížečů, jejichž implementace umožňují, interakce skriptů s uživatelem na straně klienta, ovládání prohlížeče, asynchronní komunikaci a měnění obsahu dokumentu, který je zobrazen. Je to také používán na straně serveru k programování, vývoji her a vytváření desktopových a mobilních aplikací.

jQuery logo

jQuery

jQuery je JavaScriptová knihovna funkční napříč platformami navržená pro zjednodušení skriptování HTML na straně klienta. Byla uvedena v lednu 2006 na BarCamp NYC Johnem Resigem. V současné době je vyvíjena týmem vývojářů, který vede Dave Methvin. Je použita na více než 80 procentech z 10000 nejnavštěvovanějších webů, jQuery je nejpopulárnější používaná JavaScriptová knihovna dneška.

Linux mascot

GNU/Linux

Linux je počítačový operační systém typu Unix s kompatibilitou POSIX sestavený na základě modelu vývoje a distribuce svobodného software s otevřenými kódy. Základní součástí Linuxu je linuxové jádro, který bylo jako jádro operačního systému poprvé uvedeno 5. října 1991 Linusem Torvaldsem.

Debian logo

Debian

Univerzální operační systém

Debian je svobodný operační systém (OS) pro váš počítač. Operační systém je sada základních programů a pomůcek, které umožňují počítači běh.

ToscaWidgets logo

ToscaWidgets

ToscaWidgets je WSGI framework pro tvorbu opětovně použitelných webových komponent uživatelského rozhraní v pythonu. Systém umožňuje vývojářům webu používat komplexní ovládací prvky v jejich aplikací s jednoduchostí - vnitřní složitost ovládacího prvku je skryta.

XML logo

XML

Extensible Markup Language (XML) je značkovací jazyk, který definuje sadu pravidel pro kódování dokumentů ve formátu, který je čitelný jak pro člověka tak pro stroj. Je definován ve specifikaci XML 1.0 vytvořené organizací W3C a několika dalších souvisejících specifikacích, vše jako svobodné a otevřené standardy.

Cílem návrhu XML je důraz na jednoduchost, obecnost a použitelnost v rámci Internetu. Jedná se o textový datový formát se silnou podporou pro všechny jazyky na světě prostřednictvím Unicode. Ačkoli návrh XML se soustředí na dokumenty, je široce používán pro reprezentaci libovolných datových struktur, například pro služby webu.

Mnoho aplikačních programovací rozhraní (API) bylo vyvinuto na podporu vývojářů software pro zpracování XML dat a existuje více systémů schémat pomáhající definicím jazyků založených na XML.